Darink-delven

In heel Zeeland zit zout veen in de ondergrond. In de Middeleeuwen werd dit opgedolven om er zout uit te winnen. Het schilderij laat zien hoe dat nabij Zierikzee ging. De werkwijze stond bekend als darink-delven. Darink is de oude benaming voor zout veen. Zout was eeuwenlang één van de belangrijkste producten van Zierikzee. De grondstof, het zoute veen, zat hier ondiep in de bodem en was gemakkelijk op te delven, waarna men het natte veen droogde en verbrandde. Daarna kookte men de met zeewater vermengde as. Na een tijdje bleef wit, zuiver zout over. De stad vergaarde met dit zout zijn rijkdom.