Chanoukia

Deze messing chanoukia uit de tweede helft van de 19e eeuw is één van de weinig bewaard gebleven voorwerpen uit de synagoge van Elburg. Voor de Tweede Wereldoorlog werd hij daar gebruikt tijdens Chanoeka, het jaarlijkse feest in december ter herinnering aan de herinwijding van de tempel in Jeruzalem door de Maccabeeën, 165 voor Christus. Na de Tweede Wereldoorlog werd de joodse gemeente van Elburg opgeheven en ging het interieur van de Elburgse synagoge naar Winterswijk. ‘Deze menorah kwam tusschen andere Kerkelijke goederen abusievelijk in Winterwijk terecht’, schrijft mevrouw S. van Gelder-Weiler, secretaris Nederlandsch-Israelitische gemeente Winterwijk, op 29 september 1950. Gelukkig heeft men de prachtige lamp teruggestuurd naar Elburg.