Brandmerk van de stad Sloten

Sloten had als stad vroeger het recht zelf recht te spreken en straffen ten uitvoer leggen. Dit brandmerk is een tastbare herinneringen aan dat verleden. Het werd aangebracht als een soort permanente waarschuwing: als je gebrandmerkt was kon meteen zien dat je ooit ergens voor gestraft was en waar. Op de afbeelding is in spiegelbeeld de tekst te lezen: Sloten 1605. De twee gekruiste sleutels in het midden zitten nog altijd in het wapen van de stad.