Bijzondere soldatenborden

Sierborden die tijdens WOII werden gegeven aan soldaten die op de eilanden gelegerd waren.