Ons beschermde altaarstuk

Een van de pronkstukken uit onze collectie is een altaarstuk van de Culemborgse schilder Jan Deys uit 1573. Hij schilderde het nadat een eerder altaarstuk van zijn hand tijdens de Beeldenstorm in 1566 verloren ging. Met de prachtige maniëristisch geschilderde voorstellingen is het een van de meest in het oog springende werken in het weeshuis. Het vijfluik met als thema ‘Het Laatste Avondmaal’ is niet alleen van waarde voor stad en streek. Geplaatst op de Wbc-lijst (Wet beschermde voorwerpen cultuurbezit) is het ook van nationale waarde en wordt het onmisbaar geacht voor het Nederlandse cultuurbezit. Het altaarstuk is vrijwel compleet. Alleen de onderkast en de inhoud zijn in de huidige presentatie gereconstrueerd. Wilt u meer weten over het monumentale vijfluik? Kom dan in de Museumweek naar het prachtige stadje Culemborg. Dan kunt u het werk ook bewonderen in gesloten toestand.