Abdullahi Mohammed with Mainasara

Sinds 2007 verzamelt Foam actief fotografie en groeit de collectie gestaag. Hierin ligt het accent op het vroegtijdig signaleren, presenteren en ondersteunen van jong talent. In maart 2008 werd Pieter Hugo door een internationale jury aangewezen als de winnaar van de jaarlijkse Foam Paul Huf Award. Pieter Hugo maakte twee reizen naar Nigeria (in 2005 en 2007) om een door mythen omgeven groep rondreizende straatartiesten te volgen, de zogenaamde Hyena Men. Vergezeld door hyena’s, pythons en bavianen verdienen deze mannen hun geld met straatoptredens en de verkoop van traditionele medicijnen. Hugo's foto’s tonen op bijzondere wijze het spanningsveld tussen dominantie en onderwerping, tussen natuur en cultuur, tussen en traditie en moderniteit.

Pieter Hugo – Abdullahi Mohammed with Mainasara, Ogere-Remo, Nigeria, 2007.