​TBC-huisje

Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw was Tuberculose een algemeen voorkomende ziekte. Voor de introductie van antibiotica werden TBC-patiënten behandeld met zonlicht, rust en frisse lucht. Naast de bekende sanatoria werden daarvoor ook TBC-huisjes ingezet. De eenvoudige huisjes werden aangeschaft of geleend van het Groene Kruis. Het huisje werd in de tuin opgebouwd en de patiënt bracht er meerdere maanden in door. Opmerkelijk was dat de huisjes draaibaar waren en dus altijd op de zon konden worden georiënteerd. Het TBC-huisje op het terrein van ons museum is afkomstig uit Woldendorp en door ons grondig gerestaureerd. Het is een spectaculaire aanvulling van de collectie.