​Leermeesters

De aanleg van de Afsluitdijk en de polders in de Zuiderzee hadden enorme invloed op ambachtelijke bedrijven die vooral van de visserij leefden. Ambachten, zoals die van de visroker, zeilmaker, touwslager, nettenbreier, smid, kuiper, stoker en mandenmaker, veranderden of verdwenen helemaal. Ze werden daarmee immaterieel erfgoed. Het Zuiderzeemuseum houdt deze ambachten levend. De leermeesters spelen hierin een cruciale rol. Zij verzorgen niet alleen demonstraties in onze werkplaatsen, maar dragen hun waardevolle ambachtelijke kennis ook over aan anderen. Wij pronken graag met onze leermeesters: ons goud!