​Belegering van Naarden, Jan van Huchtenburg

Jan van Huchtenburg – Belegering van Naarden in 1673

Jan van Huchtenburg werd 1646 geboren in Haarlem. Hij werd bekend als schilder van ruiterstukken en slagvelden. In 1667 vertrok hij naar Parijs om te gaan werken bij de Manufacture de Gobelins. Zijn sketches werden gebruikt voor gobelins waarop veel paarden zijn afgebeeld. In 1681 was hij in Amsterdam assistent van Gerrit Berckheyde en schilderde figuren en paarden. Waarschijnlijk maakte hij in 1683 dit schilderij van de belegering van Naarden door stadhouder Willem III in 1673.