​Hanzeschotel

Hanzeschotels zijn middeleeuwse bronzen schalen met ingegraveerde voorstellingen en Latijnse bijschriften. Deze schotel is afkomstig uit de 11e of 12e eeuw. Hij is gevonden in een zandzuigplas in de Lobberdense Waard bij Pannerden. Drie dingen maken deze schotel uniek. 1. Er staan  29 ondeugden op afgebeeld, in plaats van de zeven die we kennen: afgoderij, afgunst, toorn, ontucht, wellust, hebzucht, en tweedracht. 2. De drietand van de hoogmoed en de speer van de afgoderij zijn te zien.  Voor zover bekend staan die op geen andere Hanzeschotel. 3. De graveringen. Ze zijn zeer zorgvuldig uitgevoerd, dat kun je zien aan de cirkels, die met een passer getrokken zijn.
 
 

Zien & doen

Anders kijken, meer zien
13 apr t/m 14 apr

Anders kijken, meer zien