Elisabeth, door Paulus Moreelse (1624)

Ermgard Elisabeth van Dorth (1601-1644)

In onze tweede salon pronkt een echte Moreelse: het portret van Ermgard Elisabeth van Dorth. Het borststuk stelt haar voor in rijke kleding, met opstaande kraag en imposante juwelen. Ermgard wordt in 1628, nog voor het overlijden van haar ouders, vrouwe van Rosendael. In 1632 trouwt zij met Robert van Arnhem (1596-1649), landdrost van Veluwe. Dit geslacht blijft eigenaar van Rosendael tot 1721. Het vrouwenportret is gedateerd en gesigneerd met de letters PM en het jaartal 1624.