​Bolstrakaart uit 1740

Deze kleurige kaart uit 1740 vertelt de spannende geschiedenis van dijkdoorbraken, verdwenen dorpen en een gevaarlijke watermassa. Melchior Bolstra tekende in deze kopergravure hoe kleine meren zich door de tijd heen samenvoegden tot een woest water.  Een meer zó groot, dat het bij stormen zelfs Amsterdam bedreigde. Het Haarlemmermeer. Bolstra maakte ook een plan voor de droogmaking. Leiden en Haarlem lagen dwars omdat ze verdienden aan de visvangst en de scheepvaart. Na een grote storm in 1836 besloot koning Willem I dat het meer moest worden droog gemaald. Dat gebeurde uiteindelijk tussen 1848 en 1852, met stoomkracht.