Museum Het Bolwerk

Museum Het Bolwerk

De grensstreek van Zeeland en Vlaanderen kent een boeiende geschiedenis.
Tijdens internationale conflicten lag het gebied regelmatig in de frontlinie. Restanten van deze oorlogen zijn tot op de dag van vandaag aan weerszijden van de Vlaams/Zeeuwse grens in het landschap terug te vinden.
Museum Het Bolwerk laat zien hoe de bewoners van de streek zich door de eeuwen heen tegen uiteenlopende vijanden hebben verdedigd.
Het verhaal begint bij het Romeinse castellum in Aardenburg en eindigt bij de bunkers van de Tweede Wereldoorlog. Het zwaartepunt van de collectie ligt op de periode van de Tachtigjarige Oorlog met zijn forten, schansen en versterkte steden, bekend onder de naam Staats-Spaanse Linies.
Inmiddels hebben de resterende forten en schansen hun militaire functie verloren en zijn ze getransformeerd tot prachtige natuurgebieden waar zeldzame dieren en planten goed gedijen.
 
Dit jaar zijn in Museum Het Bolwerk maar liefst drie wisseltentoonstellingen te zien. Ten eerste Bastions zonder grenzen, een gezamenlijk project met de musea in Damme (B) en Sluis. Daarnaast is er de expositie over de beroemde vestingbouwer Simon Stevin en als laatste Switchback, 75 jaar bevrijding.
Na een bezoek aan Museum Het Bolwerk kijkt u met andere ogen naar het grensgebied!