Museum Het Bolwerk

Museum Het Bolwerk

In Zeeuws-Vlaanderen zijn tijdens de Tachtigjarige Oorlog honderden forten, dijken en linies gebouwd. Een groot aantal daarvan is nog in het landschap te zien.  Museum Het Bolwerk toont hoe de bewoners van de grensstreek zich in de loop der eeuwen verdedigden tegen vijandige aanvallen. Het zwaartepunt van de collectie ligt op de Staats-Spaanse Linies, een uniek complex van verdedigingswerken. Uniek, omdat hier een deel van de ontstaansgeschiedenis van Nederland nog zichtbaar en tastbaar in het landschap is terug te vinden. 

De wisselexpositie 2019 staat in het teken van 75 jaar bevrijding van West Zeeuws-Vlaanderen.