Bevrijdingsmuseum Zeeland

Bevrijdingsmuseum Zeeland

Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de Slag om de Schelde. De grotendeels vergeten Slag om de Schelde was de langste en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied. Daarnaast besteedt het museum ook aandacht aan het Bataljon Zeeland. Dit bestond grotendeels uit oorlogsvrijwilligers die na de bevrijding van Zeeland wilden meevechten voor de bevrijding van Nederland en West-Europa. Na de Tweede Wereldoorlog werd het bataljon echter uitgezonden naar Nederlands-Indië.

Het nieuwe 3 hectare grote Bevrijdingspark Zeeland visualiseert te midden van de Zeeuwse elementen water, strand en dijken de oorlogsperiode 1939-1945 en de Slag om de Schelde in het bijzonder. In het park is de unieke en bewaard gebleven noodkerk uit Ellewoutsdijk gereconstrueerd en herbouwd.

Contact

Bevrijdingsmuseum Zeeland Coudorp 41
4455AH Nieuwdorp (borsele)

T: 0113 - 671475
E: [email protected]
W: www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl