ABC Architectuurcentrum Haarlem

ABC Architectuurcentrum Haarlem

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem is het centrum voor architectuur en stedenbouw van Haarlem en de regio Kennemerland. Het ABC organiseert exposities, lezingen, symposia en discussies over interieur, architectuur, stedenbouw, landschap en alle kunstvormen die daarmee samenhangen. Daarnaast wil het de kwaliteit van die omgeving in de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer bevorderen.

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem richt zich op allen die zich beroepsmatig met de gebouwde omgeving bezig houden: (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en beleidsmakers en ook voor voor het brede publiek, jongeren en onderwijsinstellingen .

Contact

ABC Architectuurcentrum Haarlem Groot Heiligland 47
2011EP Haarlem

T: (023) 534 05 84
E: [email protected]
W: www.architectuurhaarlem.nl