musea
Verzetsmuseum Friesland

Verzetsmuseum Friesland

Leeuwarden
De Trije Gritenijen

De Trije Gritenijen

Grouw
Bezoekerscentum Schiermonnikoog

Bezoekerscentum Schiermonnikoog

Schiermonnikoog
Oudheidskamer Lemster Fiifgea

Oudheidskamer Lemster Fiifgea

Lemmer
Oudheidkamer Westellingwerf

Oudheidkamer Westellingwerf

Wolvega
't Fiskershúske

't Fiskershúske

Moddergat
Museum Dokkum

Museum Dokkum

Dokkum
Warkums Erfskip

Warkums Erfskip

Workum
Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum

Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum

Burgum
Aldfaers Erf Route

Aldfaers Erf Route

Allingawier
Fogelsangh State

Fogelsangh State

Veenklooster
Aldheidskeamer Uldrik Bottema

Aldheidskeamer Uldrik Bottema

Aldeboarn
Kaatsmuseum

Kaatsmuseum

Franeker
Nationaal Modelspoor Museum

Nationaal Modelspoor Museum

Sneek
Kameleondorp Terherne

Kameleondorp Terherne

Terherne
Ruurd Wiersma Hûs

Ruurd Wiersma Hûs

Burdaard
Museum Stedhûs Sleat

Museum Stedhûs Sleat

Sloten
Natuurmuseum Bruinenberg

Natuurmuseum Bruinenberg

De westereen
Museum De Grutterswinkel

Museum De Grutterswinkel

Leeuwarden
Fries Scheepvaartmuseum

Fries Scheepvaartmuseum

Sneek
Centrum voor Natuur en Landschap en Zeeq

Centrum voor Natuur en Landschap en Zeeq

Terschelling-west
Museumgemaal Sudergemaal

Museumgemaal Sudergemaal

Beets
Reddingshuisje

Reddingshuisje

Vlieland
It Earmhûs

It Earmhûs

Warten
Museum 't Behouden Huys

Museum 't Behouden Huys

Terschelling-west
Landbouwmuseum de Brink

Landbouwmuseum de Brink

Veenklooster
Fries Museum

Fries Museum

Leeuwarden
Oudheidkamer Dantumadeel

Oudheidkamer Dantumadeel

Zwaagwesteinde
Mineralogisch Museum Grou

Mineralogisch Museum Grou

Grouw
Eerste Friese Schaatsmuseum

Eerste Friese Schaatsmuseum

Hindeloopen