Tentoonstelling “Van Kyrië naar Credo”

6 apr t/m 14 apr

Kunstwerken van Henk Ter Horst (Roswinkel,1937)
“Abstraheren is religieus bezig zijn, het overstijgen van grenzen. Elke ervaring die ik heb ten aanzien van lucht en ruimte en mensen om mij heen is een soort religieuze ervaring”
Ter Horst groeide op binnen de traditie van de Nederlandse hervormde kerk. Hij studeerde vrije kunst aan de Academie Minerva en behaalde de akten MO-tekenen A en B. Naast zijn leraarschap is Henk ter Horst steeds actief geweest als beeldend kunstenaar. Tot in de beginjaren van 1980 schilderde hij hoofdzakelijk in een realistische stijl. Vanaf 1983 veranderde dit. Hij maakte toen een serie werken met als titel “Klaagliederen”. In de jaren daarop ontstond er veel werk voor kerkelijk gebruik. Ter Horst heeft kunstwerken ontworpen in samenwerking met een aantal protestantse kerken. Dit was eigenlijk uitzonderlijk voor de Nederlandse situatie, omdat de protestantse kerken in Nederland veelal afwijzend stonden tegenover kunst in de kerk. MKTA toont een selectie.