Het verleden verheerlijkt

6 apr t/m 14 apr

Het Verleden Verheerlijkt. De Gouden Eeuw door 19e-eeuwse kunstenaars verbeeld. Paul Tetar van Elven was een van de historieschilders die meewerkten aan de ‘Historische Galerij de Vos’, een project van de Amsterdamse kunstverzamelaar en -beschermer Jacob de Vos. Deze liet tussen 1850 en 1863 dertig jonge kunstenaars olieverfschetsen maken als een doorlopend beeldverhaal van de vaderlandse geschiedenis. Dit om de belangstelling levend te houden voor de “roemrijke, evenals leerrijke ontwikkeling van het Nederlandsche volk” en om steun te verlenen aan jonge kunstenaars. De nadruk lag natuurlijk op onze ‘Gouden’ eeuw.

Het resultaat bedroeg maar liefst 253 schilderijen. Elf daarvan zijn van de hand van Paul Tetar van Elven. Deze zijn nu, dankzij een ruimhartig bruikleen van het Amsterdam Museum, samen met een dertigtal werken van zijn collega’s, in zijn voormalige woonhuis te zien.