Pronkstukken uit vergane schepen

8 apr t/m 14 apr

Onze schatkamer is speciaal ingericht voor de Nationale Museumweek. Deze koperen tabaksdozen zijn dit jaar onze pronkstukken. Ze zijn gevonden in wrakken van schepen die zijn gezonken in de vroegere Zuiderzee. Sinds het droogleggen van de Flevopolders is gebleken dat de resten van meer dan 400 scheepswrakken in de bodem bewaard waren gebleven. Daarmee is Flevoland ’s werelds grootste scheepskerkhof op het droge! De spullen uit deze wrakken vertellen ons iets over het leven aan boord van de schippers van vroeger. Ze vormen de kern van de maritieme rijkscollectie, die sinds 2016 is ondergebracht bij Batavialand in Lelystad. Ontdek samen ons echte goud en bekijk ons pronkstuk.