Samen onderzoeken en aanmonsteren

Lelystad Zondag 14 april vanaf 11:00

De ArcheoHotspot in Batavialand is de plek waar je een archeoloog echt aan het werk ziet. Bezoekers kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek, eigen vondsten laten onderzoeken of gewoon kijken naar hoe archeologen te werk gaan. In groepjes heb je de mogelijkheid om onderzoek te doen. Nadat je elkaar wat beter hebt leren kennen, gaan we aan boord van ons VOC-schip de Batavia.

Tijdspad

11.00 uur Ontvangst
11.30 uur Archeo Hotspot
13.00 uur Rondleiding Batavia